Genel Müdürün Mesajı

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Sizlerin de yakından bildiği üzere piyasa koşulları, Tariş ve Tariş gibi kuruluşların satış yapılarını güçlendirmelerini ve bugünün gereklerine uygun şekilde düzenlemelerini zorunlu hale getirmiştir. Günümüz modern satış ve pazarlama yapısı içerisinde marka gücünün yanı sıra bu gücü destekleyecek ve arzu edilen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak profesyonel bir oluşuma gereksinim duyulmaktadır.

İşte bu noktadan hareketle Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğimiz markalaşma sürecini tamamlamış doğallığı ve kaliteli yapsı ile kendini kanıtlamış ürünlerinin iç piyasada hak ettiği yere ulaşmasını teminen kısa adı TARPAZ olan Tariş Üzüm Pazarlama Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurmuştur.

Ancak biz ve bizim gibi ilkesi önce insan sağlığı olan kuruluşların en büyük problemi, günümüz piyasa koşullarında gerek ticari kaygılar ve gerekse ticari ihtiraslar neticesinde oluşan ve denetim sistemindeki eksikliklerle beslenen ve bugün için insan sağlığını önemli ölçüde tehdit edecek boyuta ulaşan haksız rekabettir. Dolayısı ile TARPAZ Anonim Şirketi bünyesinde oluşturulan pazarlama birimimizin öncelikli olarak hedefi, tüketicinin biliçlendirilmesi yönündeki çalışmaları olacaktır. Bu çalışmaların yazılı ve görsel basın, sivil toplum örgütleri ve ilgili kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde yürütülmesi planlanmıştır.

Hedefleri ve bu hedeflerine yönelik çalışmaları ile kısa bir süre içerisinde ülkemizin sayılı satış ve pazarlama şirketlerinden birisi olacağına inandığımız TARPAZ Anonim Şirketi'nin camiamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diler, şirketimize katkı sağlayan başta TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olmak üzere tüm tedarikçi kuruluşlarımıza, bayilerimize teşekkür eder, şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunarım.

Ruhkan ALKAN
Genel Müdür